Drie schilderijen van 17e eeuwse Gorcumers in Gorcums Museum

Op dinsdag 28 september zijn drie nieuwe schilderijen in het Gorcums Museum onthuld. Het gaat om werken van 17e eeuwse schilders die in Gorinchem zijn geboren. In het Gorcums Museum is een speciale plek ingericht voor werken uit deze periode die een link hebben met de stad.

17e eeuwse Gorcumse meesters

Conservator van het Gorcums Museum Lisette Colijn is blij met de drie nieuwe schilderijen: “We bouwen aan onze collectie en daarin mogen de schilders die in de 17e eeuw in Gorinchem geboren zijn niet ontbreken. De werken van deze drie toonaangevende schilders zijn een waardevolle aanvulling op onze presentatie over dit tijdvak. We zijn dan ook ontzettend trots en blij met deze toevoeging!”

Afscheid van gastconservator

Wethouder Dick van Zanten mocht een van de schilderijen onthullen. “Fantastisch dat het Gorcums Museum deze 17e eeuwse werken mag tentoonstellen zodat velen ervan kunnen genieten. Ik vind het belangrijk dat wij onze kunst van vroeger koesteren”. Van Zanten bedankte ook gastconservator Bert Biemans die betrokken was bij het verwerven van de schilderijen. “In onze Cultuurvisie hebben we, samen met de inwoners, opgeschreven dat cultuur verbindt, versterkt, vernieuwt, verzorgt en verwezenlijkt. We stellen zelfs dat cultuur sociaal-maatschappelijk rendement levert en zo bijdraagt aan het beleven van geluk. Ik durf te stellen dat de passie van onze vrijwillige gastconservator Bert Biemans voor de 17e eeuwse Gorcumse schilders bijdraagt aan het geluk van velen. Over de hele wereld zoekt Bert naar werk van 17e eeuwse schilders die in Gorinchem zijn geboren. Ook zorgt hij dat velen ervan kunnen genieten. Bijvoorbeeld door ze via zijn stichting tentoon te stellen in het Gorcums Museum. We zijn Bert zeer erkentelijk voor zijn inzet om de schilderijen van 17e eeuwse in Gorinchem geboren schilders toegankelijk te maken voor ons en vele anderen.”

De drie onthulde schilderijen zijn:

  1. Cornelis Saftleven (1607-1681), De Rundermarkt.
  2. Anthonie Verstraelen (1594-1641), Rivierlandschap met veerpont.
  3. Jan van der Heyden (1637-1712), Een paviljoen bij een buitenplaats aan de Vecht.