Educatie

Met school naar het museum? Dat kan. Het Gorcums Museum heeft een breed scala aan activiteiten voor het onderwijs, van kleuterklas tot eindexamenklas. We bieden rondleidingen, workshops, zelfstandige opdrachten of combinaties daarvan. Alles is ontwikkeld op basis van onze ervaring en onze kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs.

Als school kunt u, tegen een voordelig tarief, contribuant worden van het Gorcums Museum. Alle leerlingen hebben dan voor een vast bedrag per jaar in groepsverband toegang tot het museum. Voor de rondleidingen wordt nog wel een bijdrage gevraagd. Verder ontvangt u affiches, lesbrieven en kijkwijzers van de exposities en een boekje over 101 objecten uit de collectie van het Gorcums Museum. Neem contact met ons op voor de tarieven.

Primair onderwijs

Het Gorcums Museum heeft diverse educatieve programma’s voor alle groepen van het primair onderwijs, van de kleuters tot en met groep 8.

Lees verder

Voortgezet onderwijs

Van ‘Kunst voor Kids’ voor de brugklas tot het scholierenproject waarbij het museum kunst van leerlingen toont: het museum biedt lesprogramma’s op maat voor het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Lesprogramma's op maat

Naast de bestaande programma’s bieden we ook steeds educatieve activiteiten bij de wisselexposities. Ook kunnen we speciaal voor uw eigen lesprogramma iets ontwikkelen. Bespreek de mogelijkheden met educatief medewerkster Marita Verlaan. Let op: op woensdag is de entree gratis!

Neem contact op