Ons verhaal

Het Gorcums Museum is modern en eigentijds: we kijken terug naar de geschiedenis, maar we hebben tegelijk ook oog voor alles van nu. Sinds 1995 zijn we op onze huidige locatie gehuisvest, maar we bestaan al langer.

Oud-Gorcum

De geschiedenis van het Gorcums Museum gaat terug naar het jaar 1909. Op dat moment dreigde het monumentale, maar vervallen 16e-eeuwse pand ‘Dit is in Bethlehem’ aan de Gasthuisstraat gesloopt te worden. Een groep betrokken stadsbewoners richtte Historische Vereniging Oud-Gorcum op, die het pand aankocht, restaureerde en in 1912 als museum in gebruik nam.

Vernieuwing

Meer dan een halve eeuw bleef ‘Dit is in Bethlehem’ het stadsmuseum van Gorinchem. Na verloop van tijd raakte het museum echter enigszins in verval. Daarom verkocht Oud-Gorcum het pand en het museum voor het symbolische bedrag van één gulden aan de gemeente Gorinchem, die tevens de historische collectie langdurig in bruikleen kreeg. In 1982 werd het gerestaureerde museum heropend, voortaan organisatorisch onderdeel van de gemeente. Onder professionele leiding wist het vernieuwde museum vele bezoekers te trekken, onder andere door de succesvolle tentoonstellingen.

Naar de Grote Markt

Het eeuwenoude pand ‘Dit is in Bethlehem’, met zijn kruip-door-sluip-door-gangen en trappetjes, bleek na verloop van tijd te krap. In 1994 zou de gemeentelijke organisatie naar het nieuwe stadhuis bij het station verhuizen, waardoor het oude stadhuis op de Grote Markt vrij kwam. In 1995 verhuisde het museum daarom, na een ingrijpende verbouwing, naar zijn huidige locatie. Het museum transformeerde tot een heus cultuurcentrum met historie, kunst, kunstuitleen, toeristische informatie en horeca.

Historisch en eigentijds

Het Gorcums Museum ging voortaan meer aandacht besteden aan hedendaagse kunst. Naast tijdelijke exposities, vond ook de stadscollectie er een onderdak. Deze collectie geeft een beeld van kunstenaars die in Gorinchem werkzaam waren en van de verschillende stijlen en stromingen die ze vertegenwoordigen. Tegelijkertijd vond de geschiedenis van de stad zijn logische plek in het museum. Vandaar ons motto: historisch en eigentijds.

Genieten

Al 25 jaar is het museum dé plek in Gorinchem om te genieten van geschiedenis, kunst en design. Je leert er alles over de stad, je kunt je laten inspireren door de steeds wisselende exposities, scholieren maken er kennis met alle facetten van cultuur. Welkom!