Programma 9 december

De deuren van het Gorcums Museum zullen op zaterdag 9 december wijd openstaan voor alle inwoners, kunstliefhebbers en nieuwsgierige geesten die geïnteresseerd in de vernieuwde historische presentatie!

Uiteenlopende sprekers maken hun opwachting in het auditorium. Van een lezing over de Martelaren van Gorcum tot een reflectie op de wapenspreuk door een Gorcumse ondernemer. Op zaal vertellen diverse betrokkenen over hun rol bij de totstandkoming of de gepresenteerde thema’s van de nieuwe presentatie. En wie na alle indrukken nog even wil napraten is van harte welkom voor een drankje in onze centrale hal!

Het Gorcums Museum is gedurende de hele dag gratis te bezoeken. Voor het lezingenprogramma adviseren wij i.v.m. het beperkte aantal plaatsen vooraf via deze pagina een reservering te plaatsen.

Er staat u een prachtig programma te wachten!

Naast de lezingen in het auditorium zullen er ook gastheren en gastvrouwen aanwezig zijn in de Gorcumse Goederen zaal en de Gorcumse Gezichten zaal. Deze gastheren en gastvrouwen kunnen u antwoord geven op verschillende vragen. Zo kan je van 10:30 uur tot 12:30 uur in de Gorcumse Goederen zaal terecht voor al je vragen over de stichting Vrienden van het Gorcums Museum!

Kijk in het programma hiernaast om te zien wat voor thema’s er die dag behandeld worden.

Het programma:

Het inschrijven gaat per persoon. Wil je twee mensen aanmelden? Vul het formulier dan twee keer in. Door beperkte plekken kan het zijn dat een onderdeel van het programma volgeboekt is, wees op tijd met het reserveren van een plek!

10:30 De Martelaren van Gorinchem door Marianne Rijkhoek
11:30 Een besloten moment voor de vrijwilligers
12:30 Gorcum als handelsstad door Aron de Vries
14:30 Esther was Joods door Amber Klatten
16:30 De ontwikkeling van Gorinchem a.d.h.v. oude kaarten door Felix Cerutti
18:30 Sterken brengen sterken voort door Jan van Wijgerden
20:30 Gorcums Bier door Roel Mulder

 

De martelaren van Gorinchem door Marianne Rijkhoek

de martelaren van Gorinchem
Fotografie: Dick Bosch

Deze lezing is van 10:30 uur tot 11:15 uur

In 1572 komen tijdens de Tachtigjarige Oorlog twee delen van de bevolking lijnrecht tegenover elkaar te staan. Sommige steden blijven trouw aan de landsheer, de katholieke Spaanse koning Filips II. Andere steden nemen vrijwillig of noodgedwongen deel aan de Opstand onder leiding van Willem van Oranje en de protestantse Watergeuzen.

In Gorinchem leiden de gebeurtenissen tot het aangrijpende verhaal van de Martelaren van Gorcum: Een groep van negentien katholieke geestelijken uit Gorcum die net buiten Brielle worden opgehangen omdat ze weigeren afstand te doen van hun geloofsovertuiging.

Wie waren de negentien geestelijken, en wat bepaalde hun lot? Wat maakt dat wij hun verhaal nog steeds vertellen en welke lessen kunnen wij leren uit het verleden? Tijdens de openingslezing op 9 december neemt Marianne Rijkhoek u mee in een episode uit de lokale geschiedenis die wereldwijd bekendheid heeft.

Gorcum als handelsstad door Aron de Vries

Deze lezing is van 12:30 uur tot 13:15 uur

Door de strategische ligging van Gorinchem kent de stad van oudsher veel bedrijvigheid. Over de eeuwen heen vestigden veel bedrijven en ondernemers zich in onze stad. Een aantal van hen is vertegenwoordigd op de nieuwe historische afdeling. Maar er valt natuurlijk veel meer te zeggen over Gorinchem als handelsstad.

Aron de Vries bereidde een lezing voor over de handel in Gorinchem. Aan de hand van informatie uit het Regionaal Archief Gorinchem deelt hij zijn kennis over dit onderwerp graag met u.

Fotografie door Dick Bosch

Esther was Joods door Amber Klatten

Fotografie: Dick Bosch

Deze lezing is van 14:30 uur tot 15:15 uur

“Wat is dit voor een rot wereld? Ik herinner me ineens die zin uit een verhaaltje: “ellendige wereld, goede nacht”. Zo sliep ik gisteravond in. Ik kan je niet zeggen, hoe down ik me voelde gisteren.”

Op 31 december 1941 begint Esther van Vriesland met het beschrijven van haar leven als Joods meisje in Gorinchem. Over een periode van ruim een jaar vertrouwt zij haar dagboek, bestaande uit vier schoolschriftjes, gebeurtenissen uit het alledaagse leven toe. Haar tienerzorgen over vriendschap en verliefdheden worden gekleurd door toenemende onrust en onzekerheid. Welke toekomst staat de Gorcumse Joden te wachten?

Via Westerbork belanden Esther, haar moeder en zus in Auschwitz, waar zij op 5 oktober 1942 worden vergast. Ook de vader en de broer van Esther zullen de oorlog niet overleven. Zij vinden op 31 oktober 1943 de dood in Schöppinitz.

Amber Klatten speelde de rol van Esther van Vriesland in de musical Esther was Joods. Deze musical, gebaseerd op de dagboekjes van Esther, werd in 2017 op het toneel gebracht. Amber komt u vertellen hoe het was om deze aangrijpende rol te vertolken.

De ontwikkeling van Gorinchem in oude kaarten door Felix Cerutti

Deze lezing is van 16:30 uur tot 17:15 uur

Gorinchem is uitgeroepen tot de mooiste vestingstad van ons land. Dan gaat het over de vestingwallen en de bastions, aangelegd rond 1600, nog vrijwel geheel intact aanwezig. Maar Gorinchem was al eeuwen ervóór een ommuurde vestingstad. Hoe zag die eruit?

Oude kaarten en plattegronden kunnen een interessant beeld geven van de ruimtelijke ontwikkeling van Gorinchem door de eeuwen heen. En van de directe omgeving. Als je goed kijkt, zie je de geschiedenis voor je.

Felix Cerutti neemt ons mee in dat kijkproces aan de hand van acht oude kaarten en een schilderij. Felix, oud-gemeentesecretaris, was een van redacteuren en auteurs van Tien Eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad. Hij is verknocht aan de stad en aan de geschiedenis ervan.

Fotografie: Dick Bosch

Sterken brengen sterken voort door Jan van Wijgerden

Deze lezing is van 18:30 uur tot 19:15 uur

De vrije vertaling van de wapenspreuk van Gorinchem luidt ‘Sterken brengen sterken voort’. Over de eeuwen heen heeft deze spreuk zijn waarde bewezen. Gedurende oorlogen en strijd met het water zijn het de handelsgeest en bedrijvigheid van de inwoners die de stad gevormd en bewaard hebben.

De wapenspreuk bewijst ook vandaag nog zijn waarde. Jan van Wijgerden verspreidt met zijn boek ‘Een perfecte start’ de boodschap dat opleidingsniveau niet bepalend hoeft te zijn in het bereiken van een succesvolle carrière als ondernemer. Als voormalig LTS-er die uitgroeide tot ICT-ondernemer is hij hiervan zelf een sprekend voorbeeld.

Jan deelt op 9 december graag zijn verhaal en zijn missie met u!

Gorcums bier door Roel Mulder

Deze lezing is van 20:30 uur tot 21:15 uur

Een opening is niet compleet zonder het glas te heffen! Als laatste spreker tijdens de publieksopening neemt Roel Mulder u mee in een verhaal over Gorcums bier, inclusief een slok lokaal gerstenat.

Eeuwenlang werd er in de Gorcumse binnenstad bier gebrouwen. Totdat koffie, thee en brandewijn hun intrede deden was bier de drank die naast water gedronken werd. In de 19e eeuw kende Gorinchem nog de traditionele brouwerij De Kraan & de Drie Snoeken. In 1883 vestigde de industriële Ravenswaaij-brouwerij zich op de Vissersdijk. In het begin van de 20e eeuw werd de landelijke concurrentie te groot voor deze lokale brouwerijen, al is er tegenwoordig toch weer lokaal bier verkrijgbaar.

Heft u samen met Roel het glas op de afsluiter van onze feestelijke openingsdag?