Het Martelaartje

Martelarenkoekje banner

In aansluiting op de onlangs geopende presentatie over de Martelaren van Gorcum, op de zolder van het Gorcums Museum, is er nu ook een speciaal  koekje: het ‘Martelaartje’. Het is in ontwikkeld in samenwerking met de ambachtelijke Bakkerij Syn in Zoet van Syndion.  Het Martelaartje is een bloempje met 19 blaadjes, het aantal martelaren dat in 1572 in Brielle het leven liet. Het ontwerp van dit koekje komt niet uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op een rond de Martelaren gebeurd wonder.

-> Bekijk de video

 

Het wonder

Volgens de overlevering groeide er op het graf van de Martelaren van Gorcum een ‘miraculeus bloemstruikje ‘. Pelgrims die deze plaats bij Brielle bezochten plukten de bloempjes en vereerden ze thuis. Zo kreeg Adrianus van Oirschot, pastoor te Utrecht, rond 1614 van iemand een takje met drie of vier bloempjes, dat hij in een doosje  opborg. Hij besteedde er lang geen aandacht aan, tot hij drie jaar later het doosje  weer opende.  Wat hij toen zag was ongelooflijk: de  bloempjes waren niet verdord , maar ook was het takje gegroeid en telde nu 19 bloempjes… , precies het getal der martelaren ! De pastoor maakte er melding van bij de vicaris, die in 1618 aan een graveur de opdracht gaf het bloemstruikje in prent vast te  leggen.

 

Te koop

Sinds donderdag 13 februari 2014 zijn deze geluk brengende wonderbloempjes, in de vorm van overheerlijke ‘Martelaartjes’, te verkrijgen bij het Gorcums Museum. De prijs is € 3,75,- per doosje met 19 stuks.