Herinrichting Historische afdeling

Tijden veranderen, maar geschiedenis blijft. De historische presentatie van het Gorcums Museum wordt vernieuwd! Omdat we achter de schermen druk bezig zijn met de verbouwing, ziet het er anders uit dan je gewend bent. 

Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de plannen voor het ontwerp van de vernieuwing van de historische afdeling van het Gorcums Museum. Voor het maken van het ontwerp is het museum in gesprek gegaan met Kaleido Collective. Zij hebben in opdracht van het museum een prachtig ontwerp gemaakt. Maar wat is de historische afdeling?

Historische afdeling

De historische afdeling van het Gorcums Museum bevindt zich op de eerste verdieping. Hier was informatie te vinden over de geschiedenis van Gorinchem. Zo werden de verhalen van de martelaren verteld.

Van 4 september t/m 22 september zijn er grote werkzaamheden in het museum. In deze periode is het museum beperkt te bezoeken. Wel kunt u in die weken gratis naar het Gorcums Museum.

Overige belangrijke data staan onderaan deze pagina.

 

Ontwerp van Arkels door Kaleido

Het concept

Fortes creantur fortibus. Zo luidt de wapenspreuk van Gorinchem. Het betekent: ‘Sterken brengen sterken voort.’ Een passende spreuk. Sinds het ontstaan van de stad zijn verhalen over oorlog en strijd met het water wijdverspreid, maar uiteindelijk zijn het de strijdvaardigheid, bedrijvigheid en veerkracht van de inwoners die de stad gevormd en bewaard hebben voor toekomstige generaties. Van rijke bestuurders tot de koopman op de hoek van de straat. Allemaal lieten zij hun sporen achter.

In de nieuwe historische presentatie van het Gorcums Museum vormen de wapenspreuk en de lokale geschiedenis het vertrekpunt, waarmee via contrastrijke verhalen een unieke blik geboden wordt op (inter)nationale historische ontwikkelingen. Sleutelobjecten uit de collectie worden tot symbool gemaakt voor grotere onderwerpen. Deze objecten zijn onmisbaar binnen de Gorcumse collectie vanwege hun verhaal, herkomst of (kunst)historische waarde. Het zijn symbolen van een verhaal dat alleen wij kunnen vertellen.

Gorcumse Goederen
Overzicht zaal Gorcumse Goederen

Gorcumse Gezichten

Van de Middeleeuwen tot nu
Het verhaal van de Gorcumse Gezichten start rond het jaar 1000, wanneer Gorinchem ontstaat als nederzetting van boeren en vissers tussen de rivieren. Zo’n 250 jaar later wordt het de hoofdplaats van het Land van Arkel. Na de Arkelse Oorlogen (1401-1412) wordt Gorinchem onderdeel van Holland, met als gevolg een periode van grote bloei. Gorinchem groeit in de eeuwen die volgen uit tot een strategisch gelegen knooppunt.

De strategische ligging van Gorinchem vertaalt zich in de geschiedenis naar zowel voorspoed als strijd. Deze tweestrijd komt terug in de verhalen die op zaal worden gepresenteerd. Langs een chronologische tijdlijn komen de belangrijkste ontwikkelingen aan bod. Wij geven daarbij feitelijke informatie, en illustreren ons verhaal met objecten uit de collectie.

Van grote namen tot straatfiguren, uiteenlopende personen komen in Gorcumse Gezichten aan bod. Want hoewel de gepresenteerde historische gebeurtenissen stuk voor stuk van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de stad, hadden zij ook hun invloed op het dagelijks leven van de inwoners.

In chronologische volgorde komen in Gorcumse Gezichten de volgende persoonsverhalen als representatie voor het tijdsbeeld aan bod:

• De familie van Arkel
• Nicolaas Pieck – De Martelaren van Gorcum
• Hilleke de Roy – Het leven in een burgerweeshuis
• Paulus Wirtz – Veldmaarschalk ten tijde van het Rampjaar 1672
• Abraham van Hoey – Machtige families in de 18e eeuw
• Napoleon Bonaparte – Het beleg van Gorinchem
• Jan de Rijmer – De stadskinderen van Gorinchem
• Cornelia en Frans Kehrer-Stuart – Opkomst van het feminisme
• Hans de Haan – Joods Gorinchem in de Tweede Wereldoorlog

De grote zijzaal aan de zuidkant van het museum wordt aangepast om de Gorcumse Gezichten optimaal tot hun recht te laten komen

Wij vertellen het verhaal van Gorinchem verspreid over de eerste etage, vanuit twee invalshoeken:

Gorcumse Gezichten: historische verhalen worden verteld over of door historische personen uit de regio, geïllustreerd met relevante objecten. Zij hebben Gorinchem gemaakt tot de stad die het vandaag de dag is. Dit kan één persoon zijn, een familie of een groep inwoners;

Gorcumse Goederen: een greep uit al het moois wat Gorinchem door de eeuwen heen heeft voortgebracht en wat zich een weg naar ons depot heeft weten te banen. In deze zalen maak je kennis met de uiteenlopende deelcollecties van het museum en krijg je ook een kijkje achter de schermen.

Door binnen Gorcumse Gezichten te werken met persoonsverhalen als uitgangspunt, gebruiken we het subjectieve karakter van geschiedschrijving in ons voordeel. We beweren géén onveranderlijke, statische geschiedenis te presenteren. Geschiedenis wordt namelijk (letterlijk) geschreven, inzichten kunnen veranderen en interpretatie van de geschiedenis kan afhankelijk zijn van de persoon die informatie tot zich neemt. De ruimtelijke presentatie mag dit dynamische karakter dan ook reflecteren.

Daarnaast is onze collectie en het onderzoek daarnaar altijd in ontwikkeling. Het museum is daarmee geen statisch instituut, maar een culturele erfgoedinstelling waarbinnen ruimte moet zijn voor discours en het ontdekken en delen van nieuwe invalshoeken in samenwerking met de stad. Binnen Gorcumse Goederen krijgt dit ruimtelijk vorm door middel van werkplekken op zaal voor collectieregistratie en onderzoek. De museale opstelling verwijst naar een depot of laboratorium, waarmee de ruimte voelt als een plek waar gewerkt wordt en in ontwikkeling is.

 

 

Impressie van de presentatie over Jan de Rijmer

Een centrale rol voor de Martelaren van Gorcum

Het verhaal van de Martelaren van Gorcum krijgt binnen de Gorcumse Gezichten een prominente plek. In het midden van één van de grote zijzalen van het museum wordt een kubus in de ruimte geplaatst, waarin dit verhaal wordt verteld in de context van Gorinchem in de tijd van de 80-jarige oorlog. In een animatie wordt de bezoeker meegenomen naar de Blauwe Toren die op dat moment beeldbepalend was voor de vesting. Ook wordt er stilgestaan bij de omstandigheden die ervoor hebben gezorgd dat dit verhaal wereldwijd verspreid is, en wordt de bezoeker aangespoord om zowel de kant van het verhaal over de verering als de grootschalige geweldplegingen tot zich te nemen.

Aandacht voor de vesting van Gorinchem
De zaal Gorcumse Gezichten wordt aangekleed met beeldmateriaal dat wordt verzorgd door Erik van Tilborg, maker van het boek Dit was Gorinchem. Aan de hand van zijn (soms bewegende) beelden krijgt de bezoeker een indruk van de ontwikkeling van de vesting over de eeuwen heen.

Flexibiliteit
In Gorcumse Gezichten worden enkele flexibele vitrineblokken geplaatst, waar op basis van bijvoorbeeld actualiteiten of herdenkingen onderwerpen aan de presentatie kunnen worden toegevoegd of uitvergroot. Op deze manier werken wij vanuit een vaste basis, die naar de komende jaren naar behoefte kan worden aangepast.

Gorcumse Goederen

Toen in 1909 de sloop van ‘Dit is in Bethlehem’ dreigde, kocht een groep betrokken Gorcumers het pand. Het betekende niet alleen de redding van dit historische gebouw, maar leidde ook tot de oprichting van de lokale historische vereniging Oud-Gorcum. Vandaag de dag zet deze betrokken en zeer actieve vereniging zich in voor het behoud van Gorcums erfgoed en het vertellen van de lokale geschiedenis. Het Gorcums Museum draagt zorg voor hun collectie.

Achter de schermen van het Gorcums Museum werken we dag in dag uit hard aan het verzorgen en presenteren van de collectie. Deze telt inmiddels bijna 7000 items. In Gorcumse Goederen laten wij enkele deelcollecties zien, die uitblinken door hun kunsthistorische waarde, hun nostalgische aantrekkingskracht, of hun representatie van het (recente) verleden. Aangevuld met werkplekken op zaal, geeft Gorcumse Goederen een inkijkje in nut en noodzaak van verzamelen, onderzoeken en presenteren.

Impressie van de Gorcumse Goederen zaal

De Gorcumse kunstgeschiedenis
Ook het auditorium maakt onderdeel uit van de herinrichtingsplannen. Deze ruimte is in december 2022 al onder handen genomen. Nadat wanden én plafonds een kleurmetamorfose hebben ondergaan, is deze ruimte toebedeeld aan de Gorcumse kunst. Met de 17e eeuw als startpunt wordt een overzicht gegeven van het werk van kunstenaars die aan Gorinchem verbonden zijn (geweest). Wij danken het complete overzicht o.a. aan de bruiklenen van Stichting Gouden Eeuw die in deze zaal een plek hebben gekregen.

Belangrijke data:
4 september t/m 22 september

Het museum is gratis te bezoeken wegens beperkte toegang

4 september
Afbouw van de expositie Te land ter zee en in de lucht
Het auditorium en de tijdelijke historische presentatie zijn dan wel te bezoeken

18 september
Begin van de restauratie aan de vloeren van de historische zalen
Opbouw van de expositie XXS miniaturen in kunst en modelbouw
Deze week is er beperkte toegang tot het museum

23 september
Opening van de expositie XXS miniaturen in kunst en modelbouw
Er wordt verder gewerkt aan de opbouw van de nieuwe historische presentatie

Oktober
2 en 3 oktober
De grote objecten worden naar het Gorcums Museum gebracht.
Omdat deze werken zo groot zijn wordt dit via het balkon van het museum gedaan

Gedurende de rest van oktober wordt er verder gewerkt aan de opbouw van de presentatie en worden de kleinere objecten ook naar het museum gebracht

November
De oplevering van de zalen staat nu begin november gepland

9 december
De opening van de historische afdeling

Bovenaanzicht met een impressie van de sfeer voor Gorcumse Goederen

Verhalende objecten
Maquettes vertellen het verhaal van de fysieke stad, het kostbare zilverwerk kan niet worden losgekoppeld van de gildes, en vaandels en foto’s laten de invloed van De Vries-Robbé op de samenleving zien. De rijkdom van de collectie wordt in Gorcumse Goederen ingezet om het verhaal van Gorinchem kleurrijk en herkenbaar te maken.

Overige onderwerpen die in Gorcumse Goederen aan bod komen zijn o.a. winkeliers, bedrijven en ondernemers – herkenbare etalages en uithangborden & Gorcumse Zoute Bollen, Gorcumse schutterijen, muntslag, pijpmakers en de boekdrukkunst.

Interactie
Twee werkplekken maken de presentatie van Gorcumse Goederen compleet. Hier zullen met regelmaat medewerkers en vrijwilligers te vinden zijn die zich bezighouden met het registreren en onderzoeken van nieuwe objecten. Bezoekers mogen met vragen over de historische collectie bij hen aanschuiven.

Daarnaast is de presentatie van Gorcumse Goederen speels opgezet, en nodigt deze met de aanvullende informatie de bezoekers uit om objecten van dichtbij te bekijken. In het midden van de zaal worden objecten op een onderzoekstafel onder kappen geplaatst, en langs de wanden worden rekken opgesteld die de indruk wekken van een depot.

Auditorium