Schitterende scherven

Dit jaar staat het Gorcums Museum stil bij het verhaal van de Martelaren van Gorcum. Het is precies 450 jaar geleden dat deze negentien katholieke geestelijken in Gorinchem werden opgepakt en naar Den Briel werden gebracht, waar zij werden gemarteld en opgehangen. Een verhaal uit het verleden, met lessen over normen en waarden die nog steeds actueel zijn.


Het aangrijpende verhaal van de Martelaren van Gorcum is in het begin van de 20e eeuw vastgelegd in gebrandschilderde ramen. Momenteel wordt een deel van deze ramen op initiatief van de Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572 gerestaureerd. Deze stichting wil de ramen graag terugplaatsen in de openbare ruimte, als plek voor bezinning.

Boeiend?! Wij denken van wel! Want zoals het verhaal van de Martelaren van Gorcum al generaties wordt doorverteld, zo verdienen ook de glasscherven uit de ramen het om bewaard te blijven. Daarom organiseert het Gorcums Museum het project Schitterende scherven.